Masáže 

 
 
V masážním studiu Galerka si můžete vybrat mezi klasickou relaxační masáží a detoxikační masáží medovou. Svému obličeji dopřejte také manuální lifting.
 
 
                       
 
Jedná se o klasickou relaxační masáž, která patří mezi nejstarší, nejvíce používané a 
nejoblíbenější regenerační procedury. Masáže mají pozitivní vliv na celkový stav organismu člověka, řeší řadu zdravotních problémů a posiluje a regeneruje tělo i duši. 
 
Pravidelná masáž je také velice dobrým doplňkem při různých fyzických aktivitách. Může nám pomoci zvýšit vlastní výkon tím, že zvyšuje odolnost svalů, potlačuje ztuhlost, bolest a další vedlejší účinky způsobené cvičením. Dokáže také urychlit regeneraci svalů po cvičení. 
 
Medová masáž je výborným prostředkem pro detoxikaci těla. Pomocí kvalitního medu a speciálních masážních hmatů pomáhá odstranit toxiny, které tělo nahromadí ve svých tkáních. Prostřednictvím reflexních zón zad masáž stimuluje činnost jednotlivých orgánů těla a napomáhá tak k celkové regeneraci.
 
Manuální lifting obličeje je nová neinvazivní technika masáže obličeje, která patří mezi velice účinné úkony v péči o něj. Lifting dobře působí na vrásky a kontury vzniklé únavou, které zmenšuje tím, že aktivuje výživu a tonus kůže. Prokrvení při masáži povzbuzuje krevní oběh a tím se zlepšuje  barva kůže a její dýchání, rychleji se odplavují odpadní látky a kyselina mléčná a zmírňuje se tak svalová únava. Urychlení tkáňového metabolismu v kůži přispívá k úbytku podkožního tuku. Lifting zmírňuje otoky a příznivě ovlivňuje celou nervovou soustavu. Účinek masáže je trvalý jedině tehdy, provádí-li se pravidelně. Doporučuje se 8-10 ošetření v intervalu 1x - 2x týdně. Poté stačí již udržovací  ošetření  cca 1x za měsíc. 
 
Není bohužel možné přinutit obličej reagovat výraznou změnou po jednom ošetření. Vše potřebuje čas, dopřejme tedy i Vašemu obličeji potřebnou dobu, aby si mohl na ošetření přivyknout a zareagovat. Odměnou Vám bude jeho zářivá podoba v zrcadle, kterou jistě ocení i Vaši blízcí. Proto je výše řeč o kúře 8-10-ti ošetření, která vede k individuálnímu výsledku. 
Pokud však nemáte o kúru zájem, nic se neděje. I jednotlivé návštěvy Vám pomohou k relaxaci, obličejové svaly se uvolní, metabolismus kůže se nastartuje a Vy budete odcházet s úsměvem na tváři.
 
Budeme se těšit na Vaši  návštěvu! :-)
 
___________________________________________________
 

 

Indikace masáže (aneb Kdy masáž doporučujeme):
 
 • relaxace
 • rekonvalescence po těžkých chorobách
 • choroby pohybového aparátu
 • po některých úrazech a operacích (urychlí hojení)
 • po popáleninách (uvolní jizvy)
 • vadné držení těla a vady na páteři (skolióza, kyfóza)
 • chronická onemocnění dýchacího systému
 • při zácpě (ne chronické)
 • hemiplegie a paraplegie (úplné či částečné ochrnutí těla)
Kontraindikace masáže (aneb Kdy masáž nedoporučujeme):
 
 • těhotenství
 • ženy v šestinedělí (2-3 měsíce po porodu)
 • menstruace
 • po jídle
 • poraněná kůže
 • celková slabost a nadměrné tělesné vyčerpání
 • akutní stavy (horečka, virová a bakteriální onemocnění)
 • infekční onemocnění
 • vysoký krevní tlak
 • po antibiotikách
 • po nehodě, upadnutí
 • záněty
 • hnisavá, infekční nebo plísňová onemocnění
 • krvácivé choroby
 • arteroskleróza, osteoporóza
 • křečové žíly, trombóza, bércové vředy
 • poruchy krvácivosti
 • choroby dutiny břišní
 • srdeční dekompenzace
 • porucha štítné žlázy (u manuálního liftingu obličeje)

Obchodní podmínky a reklamační řád

Masáže Galerka, Lucie Zieglerová, Slaměníkova 986/1, 614 00 Brno

Provozovatel: Lucie Zieglerová, tel. 737 541 728, IČO 03509974, Slaměníkova 986/1, 614 00 BRNO

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem masážních služeb ve studiu v provozovně Masáže Galerka, tel. 737 541 728, IČO 03509974, SLAMĚNÍKOVA 986/1, 614 00 BRNO, a kupujícím poskytovaných služeb (dále jen kupující), návštěvníkem studia (dále jen návštěvník) a uživatelem poskytovaných služeb (dále jen zákazník).

1.2. Provozovatel poskytuje masážní služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

1.3 Nákupem dárkového poukazu, dárkového certifikátu, nebo telefonickým objednáním konkrétního termínu masáže projevuje kupující i zákazník svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

2. Objednávka služeb

2.1. Termín návštěvy

Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem telefonicky, emailem nebo prostřednictvím webového formuláře na www.masaze-galerka.cz.

Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas, kapacitu a předepsanou temperaci studia.

2.2. Přeobjednání

Pokud se z vážných důvodů nemůžete v dohodnutém termínu  dostavit, informujte o tom předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před zahájením masáže. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci zákazníka.

2.3 Předčasný příchod

Prostory studia nejsou přístupné v libovolnou dobu a ve studiu není čekárna. S ohledem na ostatní návštěvníky masážního studia je možno přijít nejdříve 10 minut před dohodnutým termínem.

2.4. Pozdní příchod

Dostaví-li se zákazník max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude služba provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na masáž se považuje za absenci zákazníka.

2.5. Absence zákazníka

V případě nepřítomnosti nebo příchodu  se zpožděním delším než 15 minut bude po zákazníkovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši objednané služby, případně bude rovnou odečtena z hodnoty certifikátu, poukazu

2.6. Odmítnutí masáže

Služby mohou být odmítnuty v těchto případech:

a) zákazník se dostaví  se zjevnými příznaky infekčních onemocnění

b) zákazník se dostaví  v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek

c) zákazník se dostaví  se zdravotními problémy medicínského charakteru

d) zákazník se dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu

e) zákazník se během objednávání termínu masáže vyjadřuje nepřístojným způsobem

2.7. Předčasné ukončení masáže

a)  u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo

b) u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo

c)  u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo

d)  bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem

2.8. Doprovod a přístupnost

Zákazníka mohou doprovázet jako návštěvníci max. dvě dospělé osoby (popřípadě děti). Studio není zařízeno na přítomnost zvířat.

2.9. Odchod ze studia

Studio poskytuje zákaznický časový komfort. S ohledem na ostatní návštěvníky studia se očekává odchod každého zákazníka do 20-ti minut po skončení.

2.10. Osobní věci a cennosti

Studio poskytuje zákaznický bezpečnostní komfort. Provozovatel však za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před masáží, během masáže i po masáži neručí.

2.11. Informovaný souhlas zákazníka

Zákazník je při první návštěvě instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

2.12. Ceník

Ceník  je k nahlédnutí ve studiu, v místě prodeje dárkových poukazů a na webových stránkách provozovatele. Platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku.

3. Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

4. Dárkový poukaz

4.1. Použití dárkového poukazu

Dárkový poukaz lze použít na úhradu libovolné služby z nabídky. U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou lze přesný druh a rozsah dohodnout při sjednávání termínu návštěvy, nebo před zahájením masáže. Popis jednotlivých masáží najdete na webových stránkách studia.

Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem masáže.

4.2. Hodnota dárkového poukazu

Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

4.3. Platnost dárkového poukazu

Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti.

4.4. Lhůta použitelnosti

Lhůta použitelnosti dárkového poukazu je 4 měsíce od data prodeje, uvedeného na dárkovém poukazu. Lhůtu platnosti lze prodloužit po domluvě.

5. Závěrečná ustanovení

5.1 Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti

Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny obsluhujícího maséra.

5.2. Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.3.2015.